SIOE TALYBONT SHOW

Awst 25 August 2018

Ar Gaeau’r Llew Du, trwy ganiatâd caredig Teulu Richards, Glanleri, Borth

English

Cartref Hanes Y Sioe Gwybodaeth Rhestr Gystadlaethau Galeri Cysylltu

English

SWYDDOGION Y GYMDEITHAS 2018


Llywyddion:  EVAN a BETTY Jenkins, Pengwern, Tal-y-bont


Cadeirydd: Miss SUSAN ROWLANDS, Erglodd


Is-Gadeirydd: Mr ENOC JENKINS, Tyngraig


Trysorydd: Miss HELEN OVENS, Crud yr Awel

Trysorydd Cynorthwyol: Mr HOWARD OVENS, Frondirion


Ysgrifennydd Cyffredinol: Mrs JANET JONES, Llwynglas


Ysgrifennydd y Babell Fawr: Ms CAROL DAVIES 


Rheolwr y Maes: Mr EMYR DAVIES, Llety Ifan Hen


Swyddogion y Cyhoeddusrwydd:
Mr EVAN Ll. EVANS, Mrs MARION EVANS, Mr ROBERT WILLIAMS
Mr PETER MANLEY, Mr DAVID MORGAN, Mr GWILYM JENKINS,

Mr ELGAN EVANS, Mr EVAN JENKINS, Dr MENNA MORGAN


Prif Stiward y Gatiau:
Mr DAVID NUTTING, Tŷ Hen Henllys


Prif Stiwardiaid yr Anifeiliaid:
Miss SUSAN ROWLANDS, Erglodd; Mr PETER MANLEY, Swyn y Leri


Prif Stiwardiaid y Babell Fawr:

Dr MENNA MORGAN, 4 Dôl Pistyll; Mrs ELLYW JENKINS, Tanyrallt


Prif Stiwardiaid Parcio’r Loriau:
Mr ALAN JAMES, Hendy Penbanc; Mr HUW DAVIES, Llety Ifan Hen


Prif Stiward Parcio’r Ceir:
Mr IOAN BEECHEY, Llety Llwyd; Mr GEOFF DAVIES, Rhydyfelin


Prif Stiwardiaid Hen Beiriannau:

Mr EVAN JENKINS, Pengwern; Mr AERON WILLIAMS, Maesmeillion


Prif Stiward y Babell Grefftau: Ms RACHEL MILLS, Green Cottage


Stiward y Babell Grefftau:


Milfeddygon: GRWP MILFEDDYGOL YSTWYTH VETERINARY GROUP


Meddyg: MEDDYGFA’R BORTH SURGERY


Stiwardiaid Pabell yr Ysgrifennydd:

Miss ANN JAMES, Penbanc; Miss NIA EVANS, Ysgubor LônHEN BEIRIANNAU FFERM A CHREFFTAU

Dumuna’r Pwyllgor ddiolch i’r aelodau am eu cymorth a’u brwdfrydedd i arddangos

eu peiriannau a’u crefftau. Mae hyn yn rhoi pleser ac yn dwyn hen atgofion i lawer.