ENGLISH

Sioe Talybont

24 Awst 2019

SWYDDOGION Y GYMDEITHAS 2018

Llywyddion: EVAN a BETTY JENKINS, Pengwern, Tal-y-bont

Cadeirydd: Miss SUSAN ROWLANDS, Erglodd

Is-Gadeirydd: Mr ENOC JENKINS, Tyngraig

Trysorydd: Miss HELEN OVENS, Crud yr Awel

Trysorydd Cynorthwyol: Mr HOWARD OVENS, Frondirion

Ysgrifennydd Cyffredinol: Mrs JANET JONES, Llwynglas

Ysgrifennydd y Babell Fawr: Ms CAROL DAVIES, Taliesin

Rheolwr y Maes: Mr EMYR DAVIES, Llety Ifan Hen

Swyddogion y Cyhoeddusrwydd: Mr EVAN Ll. EVANS, Mrs MARION EVANS, Mr ROBERT WILLIAMS, Mr PETER MANLEY,
Mr DAVID MORGAN, Mr GWILYM JENKINS, Mr ELGAN EVANS, Mr EVAN JENKINS, Dr MENNA MORGAN

Prif Stiward y Gatiau: Mr DAVID NUTTING, Tŷ Hen Henllys

Prif Stiwardiaid yr Anifeiliaid: Mrs SHÂN EVANS; Mr PETER MANLEY, Swyn y Leri

Prif Stiwardiaid y Babell Fawr: Dr MENNA MORGAN, 4 Dôl Pistyll; BETSAN SIENCYN, Tanyrallt

Prif Stiwardiaid Parcio’r Loriau: Mr ALAN JAMES, Hendy Penbanc; Mr HUW DAVIES, Llety Ifan Hen

Prif Stiwardiaid Parcio’r Ceir: Mr MARC RICHARDS, Rhiwlan; Mr GEOFF DAVIES, Rhydyfelin

Prif Stiwardiaid Hen Beiriannau: Mr EVAN JENKINS, Pengwern; Mr AERON WILLIAMS, Maesmeillion

Prif Stiward y Babell Grefftau: Ms RACHEL MILLS, Green Cottage

Stiward y Babell Grefftau: tbc

Milfeddygon: GRWP MILFEDDYGOL YSTWYTH VETERINARY GROUP

Meddyg: MEDDYGFA’R BORTH SURGERY

Stiwardiaid Pabell yr Ysgrifennydd:
Miss ANN JAMES, Penbanc; Miss NIA EVANS, Rhiwlan; Mrs ENID EVANS, Tremyrhos

HEN BEIRIANNAU FFERM A CHREFFTAU
Dumuna’r Pwyllgor ddiolch i’r aelodau am eu cymorth a’u brwdfrydedd i arddangos eu peiriannau a’u crefftau.
Mae hyn yn rhoi pleser ac yn dwyn hen atgofion i lawer.