ENGLISH

Sioe Talybont

24 Awst 2019

CYSYLLTU

Ysgrifennydd Cyffredinol: Mrs JANET JONES
Llwynglas, Talybont, Ceredigion SY24 5EJ
01970 832293
ysgrifenyddes@sioetalybontshow.com

Ysgrifenyddes ffurflenni cystadlu’r Babell: Ms CAROL DAVIES
43 Wesley Terrace, Taliesin, Machynlleth, Powys SY20 8JQ
01970 832 989
caroldavies68@tiscali.co.uk

Rheolwr y Maes: Mr EMYR DAVIES
Llety Ifan Hen, Bontgoch, Talybont, Ceredigion SY24 5DR
01970 832321

Archebu Stondin yn y Babell Grefftau:
RACHEL MILLS

Green Cottage, Talybont, Ceredigion SY24 5HE
07870 275241
thecrafttent@gmail.com


@sioetalybontshow