SIOE TALYBONT SHOW

Awst 26 August 2017

Ar Gaeau’r Llew Du, trwy ganiatâd caredig Teulu Richards, Glanleri, Borth

Cartref Hanes Y Sioe Gwybodaeth Rhestr Gystadlaethau Cysylltu

English

CYSYLLTU


Ysgrifennydd Cyffredinol


Mrs JANET JONES

Llwynglas, Talybont, Ceredigion SY24 5EJ

01970 832293

ysgrifenyddes@sioetalybontshow.com


Ysgrifennydd y Babell Fawr


Mr AERON EDWARDS

Dolparc, Rhosygarth, Llanilar, SY23 4SF

07976 085024

ysgrifenyddes@sioetalybontshow.com


Rheolwr y Maes


Mr EMYR DAVIES

Llety Ifan Hen, Bontgoch, Talybont, Ceredigion SY24 5DR

01970 832321


Archebu Stondin yn y Babell Grefftau

RACHEL MILLS
Green Cottage, Talybont, Ceredigion SY24 5HE
07870 275241