SIOE TALYBONT SHOW

Awst 26 August 2017

Ar Gaeau’r Llew Du, trwy ganiatâd caredig Teulu Richards, Glanleri, Borth

Home Show History Information Show Schedule Contact

Cymraeg

CONTACT US


General Secretary


Mrs JANET JONES

Llwynglas, Talybont, Ceredigion SY24 5EJ

01970 832293

ysgrifenyddes@sioetalybontshow.com


Marquee Secretary


Mr AERON EDWARDS

Dolparc, Rhosygarth, Llanilar, SY23 4SF

07976 085024

ysgrifenyddes@sioetalybontshow.com


Field Manager


Mr EMYR DAVIES

Llety Ifan Hen, Bontgoch, Talybont, Ceredigion SY24 5DR

01970 832321


To book a stall in the Craft Tent

RACHEL MILLS
Green Cottage, Talybont, Ceredigion SY24 5HE
07870 275241