SIOE TALYBONT SHOW

Awst 25 August 2018

Ar Gaeau’r Llew Du, trwy ganiatâd caredig Teulu Richards, Glanleri, Borth

English

Cartref Hanes Y Sioe Gwybodaeth Rhestr Gystadlaethau Galeri Cysylltu

English

ANERCHIAD Y CADEIRYDD

Cymdeithas Amaethyddol a Garddwriaethol   Talybont a Gogledd Ceredigion

MYNEDIAD I’R CAE

Oedolion: £6.00 • Pensiynwyr £4.00

Plant dan 14: £2.00

Parcio Di-Dâl

DOSBARTHIADAU

Ceffylau | Gwartheg | Defaid

Tywysydd Ifanc

Wyn Tewion | Cneifio | Sioe Gŵn

Pabell Arddwriaethol

Stondinau | Rasys Cŵn | Dofednod

Geifr | Hen Beiriannau | Pabell Grefftau


Sylwer: Dyddiad cau Adran Da Byw

DYDD MERCHER 22 AWST

os derbynnir cystadleuwyr hwyr

(gan eithrio Adran y Ceffylau)

bydd y ffi cystadlu yn DYBLU

RHAGLEN Y DIWRNOD

Amserau bras yw’r canlynol

Gellid eu newid fel y gwelir yn dda gan y Swyddogion


  8.30yb    Y cae ar agor i’r cyhoedd                     

  

  9.00yb    Barnu adran y Ceffylau  

     

10.00yb    Barnu adrannau’r Gwartheg  


10.30yb    Barnu adrannau Defaid a Dofednod

                  

                 dilynir gan farnu

                 Cystadlaethau y Tywysydd Ifanc (Gwartheg a Defaid)


                   dilynir gan farnu

     Pencampwr y Pencampwyr (Defaid)


12.00yh    Barnu cystadleuaeth Anifail Anwes y Plant


 1.00yh     Barnu adran y Geifr     

                       

 1.00yh     Y Babell ar agor i’r cyhoedd ar ôl beirniadu


 1.00yh     Beirniadu’r Ceffylau Gwedd


 2.00yh     Y Sioe Gŵn


 2.00yh     Cystadlaethau Cneifio


 4.30yh     Cyflwyno Troffïau y Babell


 5.00yh     Rasys Cŵn